Najmodernija RTG dijagnostika i ordinacija dentalne medicine

U našem centru možete dobiti potpunu stomatološku uslugu od RTG dijagnostike, planiranja do terapije najsuvremenijim tehnologijama

Nazovite nas!

099 499 2077

Naručite se mailom

info@z-dent.hr

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“